Muien.nl

Welkom op dé website over muien langs de Nederlandse kust. Deze website is het resultaat van meer dan 15 jaar onderzoek door Willem Verbeek naar de verschijnselen rond muistromingen, die jaarlijks weer slachtoffers eisen onder de bezoekers van onze stranden.

Powered by NIVZ

Er gaat een hoop veranderen maar toch ook niet! Muien.nl is per 1 januari 2020 overgenomen door het Nederlands Instituit Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ). Het NIVZ onderstreept de missie en het doel van muien.nl en wil de website een impuls geven. Met ingang van februari 2020 zal de website dan ook een volledige restyling krijgen. Alle oude, huidige maar ook toekomstige informatie van- en onderzoek naar- Muistromingen zal hier vindbaar zijn. Wij zijn erg blij en trots dat Willem Verbeek betrokken blijft als redacteur voor muien.nl en adviseur voor het NIVZ.

Wij hopen dat deze website u een beter inzicht geeft in de zee, de kust en muien. Met als doel veiligere beleving van uw recreatieve bezigheden langs de Nederlandse kust.
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan het NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Het NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde bestanden of programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 276Kb)