De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Muimap nader verklaard

De muimap is een experimenteel simulatie model die muistromingen voorspeld. Dit computer model is 6 jaar geleden ontwikkeld en uitvoerig getest bij Egmond aan Zee. Het model maakt gebruik van data afkomstig van de zeeboeien die voor onze kust liggen (zie kaartje) en voorspellingen van waterstand en golfhoogte afkomstig van Rijkswaterstaat.

Kaart
Overzicht gebruikte databronnen
IMG_0058
Voorbeeld muimap

Het simulatie model bevat 2 muien, 1 in de zandbank (de 1e bank) die met laag water bijna droogvalt en 1 die met laagwater volledig beloopbaar is (de strandbank). D.m.v. de waterstand van de actuele of de voorspelde getijkrommen en de actuele of voorspelde golfhoogtes, actuele golfrichting en periode worden de muistromingen bepaald. Per moment en lokatie gebeurd dit 50x. De berekeningen vinden plaats voor verschillende bankhoogtes en muidieptes. De voorspelling kijkt 4 uur vooruit. Ieder half uur wordt het model ververst en bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Ieder half uur worden er dus 3000 mui berekeningen gemaakt. De mui met de sterkste stroom is bepalend voor de weergave. Bij een kustlengte van b.v. 10 km en een rood vakje op een bepaald moment wordt dus aangegeven dat daar ergens een mui ligt die sterk stroomt. De lokatie van de muien wordt niet weergegeven, dat is een zaak voor de Reddingbrigades of Lifeguards. De weergave wordt niet automatisch ververst. Omdat de voorspelling met de actuele golfrichting werkt van het 1e tijdstip kan het mogelijk zijn dat de voorspelling naijlt bij veranderende weersomstandigheden. Regelmatig de weergave verversen is daarom nodig. De muimap is opgebouwd uit verschillende delen. Na de kop waarin de datum staat, volgt een tabel. Deze tabel is de eigenlijke muimap. Horizontaal zien we tijdstippen staan. Het eerste tijdstip is het moment dat de gegevens ververst zijn. Dit kan een uur geleden zijn. Daarna zien we weergave van steeds een uur. De kolom daartussen is het halve uur. De muimap werkt namelijk met tijdsintervallen van een half uur. Verticaal in de map staan de verschillende lokaties waarvoor het model een voorspelling doet. De kleuren geven de verwachte sterkte van muistroming weer. Dat wordt verderop toegelicht. Onder de muimap staat een veld met waarschuwingen. Dit kunnen de volgende zijn:

  • Waarschuwing voor een sterke stroom langs de kust (matig, sterk, zeer sterk) met een richting. (Zuid- of Noordwaarts)
  • Algemeen gevaarlijke condities. Deze waarschuwing komt als de op de kust gerichte golfenergie in de IJgeul boven een bepaalde waarde uitkomt. Vastgesteld is dat de reddingbrigades langs de kust dan meestal rood gaan vlaggen.
  • Zeer hoge golven.

De overige weergave van de muimap spreken voor zich. Bij de lokatie aanduiding kan ook een achtergrondkleur weergegeven worden, dit is dan de kleur van de vlag die op die plaats gelezen is door de reddingsbrigade of lifeguards.

Zie ook volgende diashow van 27 mei 2016.