De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Evaluatie Mui lamp 2.0 gereed

Deze zomer zijn de mui lampen versie 2.o uitgetest op het strand van Monster. De lampen zijn 14x ingezet en de proef is geslaagd. Nieuwe ontwikkelingen veroorzaken ook weer andere inzichten, horizon verleggend dus. De evaluatie is alleen op verzoek te krijgen. info@muien.nl. Graag ook reden van verzoek in de mail aangeven.

Positieve mui activiteit bij Egmond aan Zee

Egmond aan Zee 25-08-2016, Vandaag heeft de Egmondse Reddings Brigade de muiboei onder grote belangstelling van pers,  sponsor  Rabobank en gemeente Bergen officieël in gebruik genomen. Tevens werden de nieuwe folders gepubliceerd die in de hotels en bij particulieren als standaard voorlichting gratis verkrijgbaar zijn. Dit dankzij een gift van Hotel Zuiderduin. Verder is bij … Read more…